© 2007г. I Сайтът е конструиран от Евростандарт Център 28 ООД със съдействието на PremierStudio. Възпроизводството на който и да е от елементите или текстовете в сайта е забранено.Всички права върху текстовете и снимките в този сайт са ексклузивна собственост на PremierStudio.

Галерия Микроблейдинг

 

Работен процес в курсовете по Микроблейдинг в Евростандарт Център 28, демонстрации и процедури от Румяна Игнатова, преподавател